Image

Neem contact met ons op

De spelregels

Deelnemen aan de Kunstfietsroute (KFR)
De KFR wordt jaarlijks het eerste weekend van juni gehouden. Vanaf half mei tot half juni is er een centrale expositie met werk van de deelnemers. Er zijn maximaal 25 stops binnen de grenzen van Castricum/Bakkum. Elke stop is gekoppeld aan een of meer deelnemers. Aan de deelname zijn voorwaarden verbonden. De werkgroep KFR houdt in de gaten of door elke deelnemer/stop aan die voorwaarden wordt voldaan. Deadline inschrijving is altijd 1 maart.

N.B.: Nieuwe deelnemers worden toegelaten na beoordeling van hun werk door de werkgroep KFR.

Voorwaarden inschrijving KFR 
• Deadline digitale inschrijving 1 maart.
• Inschrijving middels drie afzonderlijke e-mails naar KFR-Castricum@outlook.com
• 1ste mail: het volledig ingevulde inschrijfformulier;
• 2e mail: 1 foto per stop t.b.v. de folder in de bijlage geen PDF!, minimaal 2MB en maximaal 5MB);
• 3e mail: 1 foto per deelnemer van de betreffende stop (JPEGformaat geen PDF!, minimaal 2MB en maximaal 5MB) voor de website www.kunstfietsroutecastricum.nl  en tekst over je werk in Word (max. 100 woorden per persoon en niet in de IK-vorm) in de bijlage.

NB. Bij meerdere exposanten op één stop informatie a.u.b. bundelen en gezamenlijk aanleveren. Als het versturen van foto’s problemen oplevert kunnen die ook via WeTransfer gemaild worden.

• Kosten deelname KFR:
• € 55,- per stop bij maximaal 3 deelnemers
• € 75,- per stop vanaf 4 deelnemers
• Inschrijfgeld voor 1 maart overmaken op rekeningnummer: NL 26 INGB 065 111 9618 t.n.v. TOONBEELD SKVC onder vermelding van KunstFietsRoute.

Let op: deelname is pas definitief als op 1 maart aan alle genoemde voorwaarden is voldaan!

Overige voorwaarden KFR
• Van deelnemers wordt verwacht dat ze ieder jaar aan de expositie nieuw werk toevoegen
• Verder is er op de zondag bij elke stop muziek of dichtkunst te beluisteren

Inleveren kunstwerk centrale expositie + ontvangen promotiemateriaal
• Half mei leveren deelnemers per stop 1 kunstwerk voor de centrale expositie in. Locaties met meer dan 4 deelnemers leveren maximaal 2 kunstwerken in. 
• Het kunstwerk is een schilderij of foto (formaat 80 x 80 cm) inclusief naam, titel en prijs. Expositie van beelden, sculpturen, textiele werkvormen of keramiek e.d. op de centrale expositie is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Neem hiervoor contact op. Kunstwerken groter dan 80 x 80 cm en /of zonder deugdelijk ophangpunt worden geweigerd!

• Op de datum van inleveren ontvangen de deelnemers/stops tegen betaling van een borg van € 20,- promotiemateriaal. Uitsluitend betalen met gepast geld!

Ophalen kunstwerken
Half juni kunnen de ingeleverde werken op een door de werkgroep bepaalde datum weer worden opgehaald. Men levert dan tevens het ontvangen promotiemateriaal in en ontvangt daarvoor de borg terug.

- Werkgroep KFR
Image