Image

Neem contact met ons op

De spelregels

Deelnemen aan de Kunstfietsroute (KFR)
De KFR wordt jaarlijks het eerste weekend van juni gehouden. Vanaf half mei tot half juni is er een centrale expositie met werk van de deelnemers. Er zijn maximaal 25 stops binnen de grenzen van Castricum/Bakkum. Elke stop is gekoppeld aan een of meer deelnemers. Aan de deelname zijn voorwaarden verbonden. De werkgroep KFR houdt in de gaten of door elke deelnemer/stop aan die voorwaarden wordt voldaan. Deadline inschrijving is altijd 1 maart.

N.B.: Nieuwe deelnemers worden toegelaten na beoordeling van hun werk door de werkgroep KFR.

Voorwaarden inschrijving KFR 
• Deadline digitale inschrijving 1 maart.
• Inschrijving middels drie afzonderlijke e-mails naar KFR-Castricum@outlook.com
• 1ste mail: het volledig ingevulde inschrijfformulier;
• 2e mail: 1 foto per stop t.b.v. de folder in de bijlage (JPG-formaat en 2 MB);
• 3e mail: 1 foto per deelnemer (JPG-formaat en 2 MB) + korte beschrijving van het werk (Word-document; maximaal 100 woorden) t.b.v. de website in de bijlage.
• Kosten deelname KFR:
• € 55,- per stop bij maximaal 3 deelnemers
• € 75,- per stop vanaf 4 deelnemers
• Inschrijfgeld voor 1 maart overmaken op rekeningnummer: NL39TRIO0198046952 t.n.v. ATM Bleijendaal Castricum.

Let op: deelname is pas definitief als op 1 maart aan alle genoemde voorwaarden is voldaan!

Overige voorwaarden KFR
• Van deelnemers wordt verwacht dat ze ieder jaar aan de expositie nieuw werk toevoegen
• Verder is er op de zondag bij elke stop muziek of dichtkunst te beluisteren

Inleveren kunstwerk centrale expositie + ontvangen promotiemateriaal
• Half mei leveren deelnemers per stop 1 kunstwerk voor de centrale expositie in. Locaties met meer dan 4 deelnemers leveren maximaal 2 kunstwerken in. 
• Het kunstwerk is een schilderij of foto (formaat 80 x 80 cm) inclusief naam, titel en prijs. Expositie van beelden of sculpturen op de centrale expositie is helaas niet mogelijk.
• Op de datum van inleveren ontvangen de deelnemers/stops tegen betaling van een borg van € 20,- promotiemateriaal. Uitsluitend betalen met gepast geld!

Ophalen kunstwerken
Half juni kunnen de ingeleverde werken op een door de werkgroep bepaalde datum weer worden opgehaald. Men levert dan tevens het ontvangen promotiemateriaal in en ontvangt daarvoor de borg terug.

- Werkgroep KFR
Image