Image

Stop 21

Henk-Willem Klaassen

U bent van harte welkom bij atelier Zeepost aan de Gobatstraat 6.

Bij deze stopplaats ziet u vooral olieverfschilderijen van de schilder en fotograaf Henk-Willem Klaassen. Naast kleurrijke olieverfschilderijen van veelal de omgeving, bospaadjes, zee en landschapsschilderijen treft u een nieuwe serie abstracte werken waarin een bos het uitgangspunt was. Daarnaast kunt u ander recente olieverfschilderijen zien. Naast deze recente schilderijen kunt u ook foto’s en geweven kleden van krantenpapier treffen. In maart 2018 exposeerde Klaassen in Streetscape expressieve schilderijen die hij gemaakt heeft waarin het uiten van zijn emoties centraal staan

www.henkwillemklaassen.nl


Locatie: Gobatstraat 6, 1902 DG Castricum
Kunstvorm: Olieverfschilderijen, foto’s, weefkleden
Muziek: Twee Sing a song muzikanten Harry Goosensen en Harold Wenning