Image

STOP 6

Atelier Achterom

Tonna Lucassen

Vanaf haar jeugd is ze gefascineerd door het beeldend werken in klei, was en andere materialen. Om haar techniek te verbeteren heeft zij les gehad van diverse kunstenaars. Aan haar beelden liggen gevoelens ten grondslag die hun weerslag vinden in de vrouwelijke gestalte.

Met steeds weer nieuwe manieren/technieken van materiaal beheersing is haar werk niet in een bepaalde stijl te vangen. Haar werk zie je veranderen van natuurgetrouw en detaillistisch naar abstraherend. Toch blijft de menselijke vorm haar communicatie middel bij uitstek. Haar werk is kleurijker geworden met haar glas en keramiek objecten.

Marga de Graaf

Vanaf het begin van haar kunstenaarschap onderzoekt Marga de mogelijkheden die verborgen liggen in het schildersmateriaal. Ze hanteert geen vaste stijl omdat die haar belemmert om vrij te zijn. Een schilderij is in haar ogen pas af als een diep verlangen d.m.v. vorm , kleur en compositie zichtbaar is geworden en voldoet aan zijn eigen wetmatigheden.


Locatie: Atelier Achterom, Van Oldenbarneveldweg 37, Castricum
Kunstvorm: Beelden, glasobjecten en schilderijen
Muziek: Fraukje Weishaupt, harpmuziek