KunstFietsRoute Castricum 2023 op 3 en 4 juni

  Stuur ons een bericht

  De spelregels

  Deelnemen aan de Kunstfietsroute (KFR)
  De KFR wordt jaarlijks het eerste weekend van juni gehouden. Vanaf half mei tot half juni is er een centrale expositie met werk van de deelnemers. Er zijn maximaal 25 stops binnen de grenzen van Castricum/Bakkum. Elke stop is gekoppeld aan een of meer deelnemers. Aan de deelname zijn voorwaarden verbonden. De werkgroep KFR houdt in de gaten of door elke deelnemer/stop aan die voorwaarden wordt voldaan. Deadline inschrijving 16 februari.
  N.B.: Nieuwe deelnemers worden toegelaten na beoordeling van hun werk door de werkgroep KFR.

  Voorwaarden inschrijving KFR 
  • Deadline digitale inschrijving 16 februari.
  • Inschrijving middels drie afzonderlijke e-mails naar KFR-Castricum@outlook.com
  • 1ste mail: het volledig ingevulde inschrijfformulier;
  • 2e mail: 1 foto per stop t.b.v. de folder in de bijlage geen PDF!, minimaal 2MB en maximaal 5MB);
  • 3e mail: 1 foto per deelnemer van de betreffende stop in goede kwaliteit, geen PDF, voor de website www.kunstfietsroutecastricum.nl  en tekst over je werk in Word (max. 100 woorden per persoon en niet in de IK-vorm) in de bijlage.

  NB. Bij meerdere exposanten op één stop informatie a.u.b. bundelen en gezamenlijk aanleveren. Als het versturen van foto’s problemen oplevert kunnen die ook via WeTransfer gemaild worden.

  Inschrijfgeld:

  Per stop t/m 3 deelnemers : € 55,-

  Bij meer dan 3 deelnemers € 75,- per stop .  

  Het verschuldigde bedrag voor  16 februari 2023  overmaken.

  NB het bankrekeningnummer is nieuw! 

  NL03RABO0199315892 t.n.v. Marcel Kos o.v.v. KunstFietsRoute 

   

  Als de naam van de rekeninghouder afwijkt van de naam bovenaan dit formulier verzoeken wij je duidelijk de naam van de deelnemer(s) te vermelden in de omschrijving.

  LET OP: Je inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld + alle gevraagde informatie voor de routeposter en website voor 16 februari 2023 is ontvangen en door de werkgroep een bevestiging akkoord deelname is verstuurd.  Overige voorwaarden KFR
  • Van deelnemers wordt verwacht dat ze ieder jaar aan de expositie nieuw werk toevoegen
  • Verder vragen wij op zondag muziek of dichtkunst ten  gehore te brengen, al laten wij de verplichting vanaf nu los. 
  • Iedere deelnemer zal geballoteerd worden door de werkgroep KFR.

  Inleveren kunstwerk centrale expositie + ontvangen promotiemateriaal
  • Half mei leveren deelnemers per stop 1 kunstwerk voor de centrale expositie in. Locaties met meer dan 4 deelnemers leveren maximaal 2 kunstwerken in. 
  • Het kunstwerk is een schilderij of foto (formaat 80 x 80 cm) inclusief naam, titel en prijs. Expositie van beelden, sculpturen, textiele werkvormen of keramiek e.d. op de centrale expositie is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Neem hiervoor contact op. Kunstwerken groter dan 80 x 80 cm en /of zonder deugdelijk ophangpunt worden geweigerd.
  • Op het kunstwerk zelf mag geen reclameuiting zichtbaar zijn.
  • Op de datum van inleveren ontvangen de deelnemers/stops tegen betaling van een borg van € 20,- promotiemateriaal. Uitsluitend betalen met gepast geld!

  Ophalen kunstwerken
  Half juni kunnen de ingeleverde werken op een door de werkgroep bepaalde datum weer worden opgehaald. Men levert dan tevens het ontvangen promotiemateriaal in en ontvangt daarvoor de borg terug.

  - Werkgroep KFR